Innholdsfortegnelse:

Du Elsker Den Ene, Den Andre Elsker Deg - Blogger
Du Elsker Den Ene, Den Andre Elsker Deg - Blogger
Anonim

Spørsmålet er selvfølgelig provoserende, og det kan ikke være noe "riktig" svar. Både resonnementet og svaret med argumentasjonen hans er diagnosen av balanse i forholdet til verden. Hva foretrekker respondenten: gi eller ta?

Ideelt sett er begge nødvendige, og i like store proporsjoner. Det er som å puste ut og puste ut, dag og natt, sommer og vinter - en dynamisk balanse mellom to motsetninger.

Utbredelsen av "ta" -posisjonen snakker om infantilisme og egoisme

Barnet er egosentrisk, han mener at han er i verdens sentrum, og verden bør ta vare på ham og tjene hans behov. Samtidig skylder barnet selv praktisk talt ingenting som svar: foreldre-barn-forholdet er ikke symmetrisk. Noen beholder samme holdning i voksen alder: "De skylder meg," "La dem ta vare på meg," osv. En slik person bestemmer seg for å redde den som elsker ham, når han består testen.

Men bak valget "Lagre den jeg elsker" kan det være offeradferd

Og også ønsket om å overbeskytte, å altfor bry deg om gjenstanden for kjærligheten din. Ofte er grunnlaget en kompenserende mekanisme: i barndommen var det ikke nok kjærlighet, oppmerksomhet, omsorg, og i voksen alder begynner en slik person å projisere sine egne mangler og problemer på andre og ta vare på dem.

Anbefalt: